Opierając się na doświadczeniu i wiedzy zdobytej na niemieckiej uczelni: Hochschule Für Angewandte Wissenschaft und Kunst – Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych i Sztuki (HAWK) Hildesheim (Wydział Architektury i Farb Design) i w niemieckim biurze projektowym WES&Partners oraz w Institute International Trendscouting, architekt Karolina Rochman jako jedna z niewielu osób w Polsce posiada wyjątkowe kwalifikacje w dziedzinie kolorystyki obiektów architektonicznych i wnętrz.

Dobór odpowiedniej gamy kolorystycznej nie opiera się jedynie na intuicji i wyczuciu koloru. Podczas tworzenia kolorystyki brane są pod uwagę liczne czynniki wpływające na ostateczny odbiór barwy. Projekt kolorystyczny może dotyczyć pokoju, całego mieszkania, bądź elewacji budynku czy master planu zabudowy kilku ulic czy osiedla.

Zapraszamy na stronę Karolina Rochman Design

Made with Smile
in sunny California